ماه

تبلیغات بنری هدر در سایز 68*468 :

10,000 تومان 15,000 تومان 20,000 تومان

تبلیغات بنری زیر مطلب اول در سایز 68*468 :

9,000 تومان 14,000 تومان 19,000 تومان

تبلیغات بنری ستون چپ و راست در سایز 240*120 :

7,000 تومان 10,000 تومان 15,000 تومان

تبلیغات بنری ستون چپ و راست در سایز 250*300 :

15,000 تومان 25,000 تومان 30,000 تومان

تبلیغات بنری هدر انجمن در سایز 68*468 :

5,000 تومان 7,500 تومان 10,000 تومان

تبلیغات بنری جایگاه تبلیغات انجمن در سایز 68*468 :

4,000 تومان 6,500 تومان 8,000 تومان

تبلیغات بنری پایین انجمن در سایز 68*468 :

3,000 تومان 5,000 تومان 6,000 تومان

+تبلیغات متنی ستون چپ :

3,000 تومان 5,000 تومان 7,000 تومان

+تبلیغات متنی انجمن :

1,000 تومان 1,500 تومان 2,000 تومان
برای سفارش جایگاه تبلیغات ،روی این لینک کلیک کنید.