لیست شماره های اضطراری بوشهر

شماره های اضطراری بوشهر,شماره های ضروری بوشهر,بیمارستان های بوشهر,شماره بیمارستان های بوشهر,شماره آزمایشگاه های بوشهر,شماره هتل های بوشهر,آدرس هتل های بوشهر,آدرس آزمایشگاه های بوشهر آدرس بیمارستان ها بوشهر,


لیست شماره های اضطراری بوشهر


لیست شماره های اضطراری بوشهر

 

 لیست بیمارستان‌ های ‌ استان بوشهر
نام بیمارستان‌ تلفن آدرس
بیمارستان 17 شهریور 4245911-12 دشتستان برازجان - انتهای خیابان چمران - بیمارستان 17شهریور
بیمارستان پایگاه هوائی 4547347 بوشهر_پایگاه هوائی
بیمارستان امام حسین (ع) اهرم   اهرم - بیمارستان امام حسین (ع) اهرم
بیمارستان امام خمینی (ره) كنگان 07727224791-9 كنگان_خ بیمارستان_بیمارستان امام خمینی
بیمارستان امیر(ع)گناوه 07723234616-20 بندر گناوه - كیلومتر پنج جاده برازجان
بیمارستان بقیه ا... الاعظم(عج) 7724241130 دیلم- خ پاسداران
بیمارستان توحید جم 07727623001-5 جم - شهرك توحید
بیمارستان خلیج فارس خارگ 07722723036-39 جزیره خارگ
بیمارستان زینبیه خورموج 0772622-5430 دشتی خورموج_لنگك خمینی آباد جاده بوشهر كنگان
بیمارستان سلمان فارسی 4542815 - 20 بوشهر - سبزاباد - بیمارستان سلمان فارسی
بیمارستان سوانح و سوختگی چرومی 0772324535380-3444

بندر گناوه - كیلومتر پنج جاده برازجان

 

عنوانشماره تلفن
اورژانس 115
نيروگاه(راديولوژي)0 31113268
نيروگاه(اتاق عمل)0 31113269
نيروگاه(رئيس)0 31113270
نيروگاه(اتاق عمل)0 31113271
نيروگاه(بخش مردان)0 31113273
نيروگاه(بخش زنان)0 31113274
نيروگاه(اورژانس)0 31113300
نيروگاه(تلفنخانه)0 31118300
تلفنخانه اميرالمومنين پايگاه هوائي 31562072
اورژانس 33320060
اعصاب وروان 33320391
مرکز ناباروری امید 33320824
مرکز ناباروری امید 33320826
نداي امداد(اورژانس )0 33320900
اورژانس 33320989
اورژانس 33322286
اورژانس 33323287
قلب بوشهر 33325089
قلب بوشهر 33325090
ام ار اي(مركزقلب)0 33326200
قلب ام ار اي 33326200
معاونت اموردرمان زايشگاه 33326201
تلفنخانه مركزقلب 33326801-2
قلب تلفنخانه 33326801-2
مركزفوق تخصصي اميدخليج فارس 33326803
تلفنخانه مركز قلب 33328805-6
قلب تلفنخانه 33328805-6
قلب دفترپرستاري 33329488
دي (مركزجراحي تخصصي دي)0 33331265
تلفنخانه مركزجراحي دي 33331265-67
دي (مركزجراحي تخصصي دي)0 33331266
دي (مركزجراحي تخصصي دي)0 33331267
قلب اسكن هسته اي تلفنخانه 33331980
اورژانس 33332500
فوريتهاي پزشكي ستادهدايت 33334400
قلب سي سي يو 33334960
اورژانس مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي 33335070-1
ازمايشگاه بيمارستان 33335215
فوريتهاي پزشكي ستادهدايت 33335500
فوريتهاي پزشكي ستادهدايت 33336600
دي (مركزجراحي تخصصي دي)0فكس 33340953
دي اتاق عمل 33340954
سلمان فارسي 33441284
تامين اجتماعي سلمان فارسي(تلفنخانه)0 33442815-19
تلفنخانه تامين اجتماعي 33442815-19
سلمان فارسي 33442823
سلمان فارسي 33442830
سلمان فارسي 33442840
سلمان فارسي 33443044
سلمان فارسي منزل 33445357
تلفنخانه تامين اجتماعي 33445834-7
تلفنخانه خاتم الانبياء پايگاه دريائي 33446054
خاتم الانبياء پايگاه دريائي 33446054
سلمان فارسي منزل 33446148
سلمان فارسي منزل 33446343
بیمارستان سلمان فارسی 33446638
بیمارستان سلمان فارسی 33446639
بیمارستان سلمان فارسی 33446640
بیمارستان سلمان فارسی 33446641
بیمارستان سلمان فارسی 33446642
بیمارستان سلمان فارسی 33446643
بیمارستان سلمان فارسی 33446645
بیمارستان سلمان فارسی 33446647
بیمارستان سلمان فارسی 33446648
بیمارستان سلمان فارسی 33446653
پايگاه هوائي 33447335
پايگاه هوائي(سوپروايزر)0 33447336
پايگاه هوائي 33447337
پايگاه هوائي 33447338
پايگاه هوائي 33447339
پايگاه هوائي 33447340
پايگاه هوائي اورژانس 33447341
پايگاه هوائي تداركات 33447342
پايگاه هوائي 33447343
پايگاه هوائي 33447344
پايگاه هوائي 33447345
پايگاه هوائي 33447346
پايگاه هوائي 33447348
پايگاه هوائي ارتوپدي 33447350
پايگاه هوائي جراحي 33447351
پايگاه هوائي ارتوپدي مردان 33447352
پايگاه هوائي ارتوپدي زنان 33447353
پايگاه هوائي 33447354
اورژانس 33451888
تلفنخانه شهداي خليج فارس 33455374-79
شهداي خليج تلفنخانه 33455374-79
شهداي خليج فارس 33455375
شهداي خليج فارس 33455376
شهداي خليج فارس 33455377
شهداي خليج فارس 33455378
شهداي خليج فارس 33455379
تلفنخانه زايشگاه شهداي خليج فارس 33455380-88
شهداي خليج تلفنخانه 33455380-88
شهداي خليج فارس 33455381
شهداي خليج فارس 33455382
شهداي خليج فارس 33455383
شهداي خليج فارس 33455384
شهداي خليج فارس 33455385
شهداي خليج فارس 33455386
شهداي خليج فارس 33455387
شهداي خليج فارس 33455388
شهداي خليج فارس 33455389
شهداي خليج فارس 33455390
شهداي خليج فارس 33455391
شهداي خليج فارس 33455392
شهداي خليج فارس 33455393
شهداي خليج فارس 33455394
شهداي خليج فارس 33455395
شهداي خليج فارس 33455396
شهداي خليج فارس 33455397
شهداي خليج فارس 33455398
شهداي خليج فارس 33455399
شهداي خليج فارس 33455401
شهداي خليج فارس 33455402
شهداي خليج فارس 33455403
شهداي خليج فارس 33455404
شهداي خليج فارس 33455405
شهداي خليج فارس 33455406
شهداي خليج فارس 33455407
شهداي خليج فارس 33455408
شهداي خليج فارس 33455409
شهداي خليج فارس 33455410
شهداي خليج فارس 33455411
شهداي خليج فارس 33455412
شهداي خليج فارس 33455413
شهداي خليج فارس 33455414
سلمان فارسي منزل 33532016
اورژانس 115 33540015
امبولانس خليج فارس(اذر)0 33541123
حسین بروزه 33555735
بردل 33556205
سلمان فارسي منزل 33559722
سلمان فارسي منزل 3356010
سلمان فارسي منزل 33564275
اورژانس 33655006
اورژانس 33655052
اورژانس 33655899
اورژانس 33655909

(بیمارستان های شهر بوشهر)

 

 

لیست هتل های بوشهر  

1 - هتل جهانگردی دلوار دلوار - سه ستاره - دارای 64 اتاق و 137 تخت 

آدرس 1: از میدان آزادی (برج) ورودی شهر : خیابان طالقانی - میدان طالقانی - خیابان طالقانی (صلح آباد) - خیابان رئیسعلی دلواری - میدان ساعت (شهربانی) - خیابان رئیسعلی دلواری - میدان شهرداری

آدرس 2: از میدان آزادی (برج) ورودی شهر : خیابان طالقانی - دوربرگردان دوم - خیابان روبروی دوربرگردان (خیابان شهید رجایی) - امتداد خیابان شهید رجایی - خیابان جانبازان - چراغ راهنمایی اول - خیابان امام رضا - خیابان فرودگاه - خیابان شهید چمران - انتهای خیابان

آدرس 3 :خیابان رئیسعلی دلواری

شماره تلفن ها : 07712526342 - 07712526343 - 07712526344 - 07712526345 - 07712526346 - 07712526276 - 07712521910 - 07712521945 -

فکس : 07712526881

--------------------------------------------------

2-هتل سیراف - دو ستاره - دارای 38 اتاق و 76 تخت

آدرس از ورودی شهر : خیابان طالقانی - خیابان مطهری (باغ زهرا) - خیابان امام خمینی (سنگی)

آدرس 2 : بوشهر - خیابان امام خمینی نرسیده به میدان ساعت جنب انتقال خون

شماره تلفن ها : 07712527171 - 07712527172 - 07712527173 - 07712527174  

فکس : 07712527173

-------------------------------------------------

3 - ستاره خلیج فارس - دو ستاره - دارای 20 اتاق و 40 تخت

آدرس : شهرستان گناوه - خیابان خلیج فارس

شماره تلفن ها : 072232 - 26200

-------------------------------------------------

4 - هتل سعدی - 1 ستاره - دارای 30 اتاق و 60 تخت

آدرس از میدان آزادی (برج) ورودی شهر : خیابان طالقانی - خیابان ولی عصر - خیابان حافظ

آدرس : میدان انقلاب - خیابان حاف

شماره تلفن ها : 07712522605 - 07712522606 - 07712522607

فکس : 07712522410

-------------------------------------------------

5 - مهمانسرای صدرا - دو ستاره - دارای 38 اتاق و 76 تخت

 آدرس از ورودی شهر : خیابان طالقانی - خیابان ولیعصر

آدرس : شهرستان بوشهر - خیابان ولیعصر

شماره تلفن ها : 07712522346 - 07712522347

فکس : 07712522410

-------------------------------------------------

6 - هتل آپارتمان آسمان - دارای 43 اتاق و 90 تخت

آدرس از ورودی شهر : خیابان طالقانی - خیابان ولیعصر - خیابان حافظ جنوبی (عالی آباد)

شماره تلفن ها : 07712580887

فکس : 07712580887

-----------------------------------------------

7 - هتل خور گناوه - دارای 31 اتاق و 90 تخت

آدرس : شهرستان گناوه - خیابان اصلی ورودی شهر (خیابان بسیج)

شماره تلفن ها :07723230843 - 07723230844 - 07723230845 - 07723230846 - 07723230847

فکس : 07713230845

-------------------------------------------------

8 - هتل ماهان - 1 ستاره - دارای16 اتاق

آدرس : بوشهر - كنگان - بعد از پليس راه - شهر بنك

شماره تلفن ها : 07727344120

فکس : 07717344120

-------------------------------------------------

9 - هتل پاسارگاد - 3 ستاره - دارای 30 اتاق

آدرس : بوشهر - خیابان امام خمینی (سنگی) - نرسیده به میدان ساعت (شهربانی)

شماره تلفن ها : 07712529124

فکس : 07712524893

 

لیست آزمایشگاه های بوشهر

 بوشـهـر

آزمايشگاه  ابوريحان    

مسئول فني: دكتر محمد غریبی

تلفن: ٢٥٢٨٤٠٧

 بوشـهـر - خ- امام

آزمايشگاه بيمارستان فاطمه الزهرا (س)

مسئول فني: دكتر محمدرضا فرزانه

تلفن: ٤-٢٥٢٥٥٩١

 بوشـهـر - خ-سیراف بیمارستان فاطمه الزهرا  

آزمايشگاه  دانش   

مسئول فني: دكتر علیرضا باطنی

تلفن: ٥٥٥١٧٣ ٦

 بوشـهـر - خ- امام

 آزمايشگاه  رازي    

مسئول فني: دكتر سید سجاد اقبالی

تلفن: ٥٥٥٠١٩٠

 بوشـهـر - خ- امام

 آزمايشگاه  سينا   

مسئول فني: دكتر سید معزالدین حسینی- دكتر لطفعلی گنجعلی خانی- دكتر مینا زعفرانی

تلفن: ٣٥٣٥٤٢٨

 بوشـهـر - خ-امام روبروی استانداری

آزمايشگاه مركزي   

مسئول فني: دكتر  مینا زعفرانی

تلفن: ٢٥٢٩٠١٩

 بوشـهـر - خ- امام خمینی درمانگاه هفتم تیر

آزمايشگاه  مهر   

مسئول فني: دكتر محمد رضا فرزانه

تلفن: ٣٥٣١٣٨٣

 بوشـهـر - خ-امام آزمایشگاه مهر

 برازجان

آزمايشگاه بيمارستان ١٧ شهريور   

مسئول فني: دكتر محسن نوروزیان

تلفن: ٤٢٤٥٩١١

 برازجان -  میدان شهید چمران

آزمايشگاه  پاستور   

مسئول فني: دكتر عباس قرص ریز

تلفن: ٤٢٢٩٠٩٤

 برازجان - خ- چمران جنب بانک ملی

آزمايشگاه  دشتستان    

مسئول فني: دكتر  مهران اعتصامی

تلفن: ٤٢٢٢٣ ٦٨

 برازجان - خ- شهید چمران

آزمايشگاه  دي   

مسئول فني: دكتر  محسن نوروزیان

تلفن: ٤٢٤٥٨٨ ٦

 برازجان - خ- شهید چمران

 خورموج

 آزمايشگاه بيمارستان زينبيه   

تلفن:  ٦٩٣١

 خورموج 

 كنگان

 آزمايشگاه بيمارستان امام خيمني (ره)   

تلفن: ٢-٤٧٩١

 كنگان - بیمارستان امام خمینی

آزمايشگاه دكتر كرمي   

مسئول فني: دكتر بهرام کرمی

تلفن: ٧٠٩٢

 كنگان - بلوار امام 

 گناوه

 آزمايشگاه بيمارستان اميرالمومنين    

مسئول فني: دكتر احسان ثبات

تلفن: ١٧-٣٤ ٦١ ٦

 گناوه - بیمارستان امیرالمومنین

آزمايشگاه  خاتم الانبيا   

مسئول فني: دكتر ماریا کلانتریان

تلفن: ٣٧١ ٦

 كنگان - بلوار امام 

آزمايشگاه بيمارستان سوانح و سوختگي   

تلفن: ٤٣٤٤٤

 گناوه - بیمارستان سوانح و سوختگی 

آزمايشگاه  دكتر ثبات   

مسئول فني: دكتر احسان ثبات

تلفن: ٣٢٢٨١٠٠

 گناوه - خ- امام کلینیک امام 


با تشکر سایت توریسم و اطلاعات 118 بوشهر.

 

 

نوشتن دیدگاه

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]


تمام حقوق این سایت برای پیام نگار : مرجع کسب وکار ایران محفوظ است. و نسخه برداری از آن بدون قرار دادن لینک کاملا غیر اخلاقی و غیر قانونی است.